Svensk Lantmats användar och integritetspolicy

Riksföreningen Svensk Lantmats användar och integritetspolicy

Svensk Lantmat värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Här nedan beskrivs dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Genom ditt medlemskap i Svensk Lantmat ger du ditt samtyckte till nedanstående villkor.

För eventuella frågor kontakta info@lantmat.se

Svensk Lantmat www.lantmat.se och tryckt katalog
All information om företag på Svensk Lantmats hemsida www.lantmat.se och den tryckta katalogen skall vara komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i otillräcklig eller felaktig information. För uppdatering ansvarar företagarna själva att inkomma med ändringar till Svensk Lantmat.

Immateriella rättigheter
Innehållet på webben och i den tryckta katalogen ägs av Svensk Lantmat.
Svensk Lantmat innehar upphovsrättslig och annat immaterialrättsligt skydd avseende hemsida och tryckt katalog och dess innehåll i enlighet med svensk och/eller internationell lagstiftning. Alla rättigheter förbehålles.
Obehörig användning eller distribution av innehållet i webben eller katalogen kan bryta mot upphovsrätts-, varumärkes- och/eller annan svensk eller utländsk lagstiftning, och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Personuppgifter och användarvillkor
Genom medlemskap i Svensk Lantmat och lämnade av personuppgifter till oss t ex namn telefonnummer, e-postadress och hemadress behandlas av oss Svensk Lantmat med org nr 802400-6713 med anledning av ditt intresse för våra produkter och tjänster och för att rådge och informera dig kring dessa via telefon, e-post, sms eller postala utskick.
Vi försäkrar att vi inte kommer att sälja några personuppgifter till tredje part.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring bearbetning, överföring och radering.

Ansvarig för personuppgifter
Riksföreningen Svensk Lantmat org. Nr 802400-6713 Nysätra, Stentorp 749 63 Örsundsbro är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Ändamål
Behandlingar som utförs
Behandlingar som utförs
Skicka ut nyhetsbrev
E-postutskick och postbrev
E-postadress och företagsnamn och adress
Hemsida
Vi publicerar de uppgifter som du själv lämnar in till oss eller som vi samlar in från er.
Företagsnamn, personnamn, adress, telefonnummer, e-postadress
Tryckt katalog
Vi publicerar de uppgifter som du själv lämnar in till oss eller som vi samlar in från er.
Företagsnamn, personnamn, adress, telefonnummer, e-postadress

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Vi sparar de uppgifter som du själv lämnar till oss och också de uppgifter som vi samlar in från dig (t ex texter bilder till hemsida, katalog) så länge du har medlemskap i Svensk Lantmat.

Rätt till rättelse
Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

810
849