Länkar

Ta kontakt med dessa företag som annonserar i Lantmatkatalogen eller har ett förmånligt rabattavtal för Svensk Lantmatmedlemmar. Uppge alltid att du är medlem i Svensk Lantmat.

Frakt


Ett bra fraktavtal som ger rabatterade fraktpriser inom och utom Sverige. Det är privatpaket, paket till företag, pall både hel och halv. Parti (flera pallar) kan vara speciellt intressant då man vill ta hem gods ex socker, förpackningar osv. Mer om avtalet på sid 59 i Lantmatskatalogen 2017. Ansök om kundnummer hos Tord Nilsson 070-661 40 93 tord.alterhedens@gmail.com

Drivmedel


Rabatterat drivmedel. Drivmedel även bulk med kraftig rabatt på ett av Preems 400 tankställen. Preem företagskort med Svensk Lantmatsrabatt ger kraftig rabatt på pumppris och bulk. Begär blankett för ansökan solveig.lantmat@gmail.com eller info@lantmat.se

Marknadsplats för återförsäljare


Utrustning och produkter

Absurd Ideas - Etikettskrivare och program
Proffsiga etikettskrivare och program till rabatterat pris för medlemmar i Svensk Lantmat. Även programmet "Pintera Labels" till mycket bra rabatt. Ett program som tar fram ingrediensförteckning, näringstabell m m. Kontakt: Absurd Ideas 08-550 33 664. http://absurdideas.se/

Flaskor & Burkar - svensk glasgrossist, Flaskor och burkar med förslutning. Katalog finns
http://www.flaskorburkar.se/
 Tel: 0413-55 77 99


MS Biredskapsfabriken - Glas, flaskor, rostfria tankar, tappmaskiner, hinkar, rörare, silar. 
Tel: 0506-102 73Burkar, flaskor och lock. Bassortiment till rimliga priser för Svensk Lantmats medlemmar.
Tel 0382-303 83


Fyllning, förslutning, märkning, packning, kompletta linjer. Tel 011-186 440Reklamflaggor, beachflags, profilplagg, presentreklam, dekaler, skyltar, bildekor.
Tel: 0371-180 95Etiketto http://www.ettikettoprintcom.se/
Etikettskrivare, levererar, installerar, support och service. 

Utbildning och resurser

Eldrimner - resurscentrum för småskalig livsmedelsproduktion. 
Utbildning, information, rådgivning, inspiration. Tel 0413-55 77 99

Andra bra länkar

Bondens egen marknad
www.bondensegen.com

Livsmedelsverket
www.slv.se

LivsmedelsSverige - sprider aktuell info om livsmedel
www.livsmedelssverige.org

Jordbruksverket
www.sjv.se
 
Torg- och Marknadsnytt - tidskrift från TOMER, Sveriges torg & marknadshandlare, katalog över marknader finns att beställa här 
805