Medlemsförmåner

Detta får du som medlem i Svensk Lantmat.

Kriterier

Registrerat företag
Svensk produktion
Svenska råvaror
Följa svenska regler
Värna om svensk råvara.

Priser

Medlemsavgift 50 kr
Serviceavgift Riks 700:-+moms
Serviceavgift Region 210:-+moms
Totalt 960:-+moms


Gemensamt varumärke

Ett gemensamt varumärke - Svensk Lantmatlogga.

Billiga frakter

Billiga frakter genom ett dörr till dörr avtal med DHL.
Andra rabatter, t ex: drivmedel, etikettskrivare, producentportal.
 

Förbruknings- och profilmaterial

Förbrukningsmaterial till rätt pris: Svensk Lantmatkasse,  Svensk Lantmat-etiketter i kartong på rulle. Profilmaterial som förkläde, keps, gårdsskylt,  flagga, 
finns att köpa. Deltagande på www.lantmat.se samt sökfunktion.

Presentation på lantmat.se

Vår hemsida är väl representerad i sökmotorer = du blir hittad. Sidan har ca 45.000 besök under semestermånaderna. 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev sänds ut 3-4 gånger per år av föreningens ordförande. 

Katalogen Svensk Lantmat

Katalogen som presenterar Svensk Lantmat gårdarna.

Nätverk

Ett nätverk av kollegor över hela Sverige. De regionala föreningarna har egen verksamhet och är olika aktiva beroende på vad medlemmarna själva vill.
Årsmöten som anordnas turvis av regionföreningarna med tillhörande studieresa till olika medlemsföretag.

Ej medlem ännu?

Du som har en verksamhet som passar i Svensk Lantmat har möjlighet att söka om medlemskap i föreningen.

Klicka på en bild för att öppna bildvisningen.


801
816