Tillbaka
Västergötland

Västergötland

Koberg Vilt

Adress

Koberg Förvaltning AB
Kobergs godskontor
441 72 Sollebrunn
www.kobergvilt.se 

Kontakt

Telefon 0322-47004
Mobil 0722484510
E-post kobergvilt@koberg.se 

Öppettider

Öppet Koberg fr 13-18 Gåsevadholm fr 14-18, lö 10-14

Koberg Vilt har två gårdsbutiker, en på Koberg och en på Gåsevadholm. Vi jagar frilevande vilt på Kobergs egendomar och har numera eget slakteri på Koberg, slaktar, styckar och packar själva. Viltköttet erbjuder vi sedan våra kunder genom våra gårdsbutiker samt till återförsäljare. Vi jagar främst dovhjort och vildsvin, lite älg och kronhjort finns att erbjuda ibland.

Vid Gåsevadholms slott jagar vi vildand, säljs sedan som frysta andbröst eller som rökt vildand.

Vägbeskrivning

Koberg Vilt på Koberg, riksväg 42 infart Koberg Slott. Koberg Vilt vid Gåsevadholms slott, infart Gåsevadholms slott i Kungsbacka.
Koberg ViltKoberg Vilt

Nyckelord

Viltkött - frilevande
811
826