Riksstyrelsen

Styrelsen i Riksföreningen Svensk Lantmat

Tord Nilsson
Ordförande
tord.alterhedens@gmail.com
070-661 40 93
Thord Nilsson
Ledamot
t.varalov@gmail.com
070-324 40 19
Anders Laby
Ledamot
info@labys.se
070-775 07 30
Ann-Britt Nordenham
Ledamot
berby@plocka.nu
0706-69 96 10
Anna Mathers
Ledamot
info@chiligotland.se
070-769 57 95
Maria Nilsson
Ledamot
alterhedens@gmail.com
070-622 41 97
807
809